Company culture και ομάδες στη σημερινή εποχή – Από τη Χριστίνα Μαρία Τζιάνου

Τι ορίζουμε ως company culture καταρχήν: Εταιρική κουλτούρα είναι η απεικόνιση της κάθε εταιρείας αναφορικά με τις σχέσεις μεταξύ των υπαλλήλων και της ηγεσίας, τα μοτίβα συμπεριφοράς, η συνοχή ή μη μεταξύ των ομάδων, το branding. Ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας που διέπει όλα τα επιμέρους τμήματα και δομές, από την μια, όσο και η δυνατότητα για ελεύθερη συζήτηση και έκφραση συναισθημάτων από την άλλη.

Σε πολύ μεγάλο βαθμό η πραγματικότητα είναι ότι αν όχι όλες, οι περισσότερες εταιρείες αντιμετωπίζουν θέματα βελτίωσης εταιρικής κουλτούρας. Και αυτό είναι κατανοητό σε μεγάλο βαθμό όταν με την πάροδο των χρόνων, μια εταιρεία μεγαλώνει σε αριθμό υπαλλήλων αλλά και projects. Συχνά το βάρος πέφτει στα έργα, στην εκτέλεση αυτών μέσα στις προθεσμίες προκειμένου οι πελάτες να είναι ικανοποιημένοι. Όσο όμως οι πελάτες μας, άλλο τόσο οι ίδιοι οι υπάλληλοί μας είναι βασικά ‘’assets’’ της κάθε εταιρείας. Δεν είναι κατά συνέπεια βέλτιστο να θυσιάζεται το ένα στο βωμό του άλλου.

Αν σε αυτό προσθέσουμε και το mindset πολλών ιδιοκτητών, επιχειρηματιών, διευθυντών που δεν διέπονται από το ενδιαφέρον προς την ομάδα αλλά από προσωπικές φιλοδοξίες και αρκετές φορές μη ικανοποίηση των προσόντων που απαιτούν οι ρόλοι τους, η εταιρική κουλτούρα όχι μόνο δεν προφυλάσσεται, δεν αναπτύσσεται καν.

Η πραγματικότητα ωστόσο είναι ότι πάρα πολλές εταιρείες παρουσιάζουν μια σταθερή ίσως και ανοδική πορεία ανάπτυξης και αυτό για πολλούς θα σήμαινε ότι αυτός είναι ένας οργανισμός που τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά, έχει ΄΄λυμένα΄΄ τα θέματα κουλτούρας. Πόσο λάθος είναι όμως αυτό! Όλοι μπορούμε να φέρουμε στο νου παραδείγματα ανθρώπων που εργάζονται σε εταιρείες αλλά δεν τους χαρακτηρίζει το κίνητρο να πετύχουν στα πλαίσια μια ομάδας υιοθετώντας το γενικότερο vision του οργανισμού τους. Αντιθέτως, απλά παραμένουν κάνοντας ό,τι μπορούν, είτε ικανοποιημένοι, είτε σχετικά ικανοποιημένοι ως και καθόλου. Και ετσι ανατροφοδοτείται μια κατάσταση όπου οι εταιρείες συντηρούν ομάδες πολύ λιγότερο παραγωγικές από ότι θα μπορούσαν.

Τι διαφορετικό θα μπορούσε να γίνει λοιπόν?

  • Να αναπτυχθούν οι ομάδες με βάση κανόνες όπως 1) σκοπός και ξεκάθαροι μετρήσιμοι στόχοι 2) κίνητρο συμμετοχής 3) δεξιότητες ατόμων που τις απαρτίζουν 4) εναρμονισμένες με το vision – mission και τις αξίες της εταιρείας
  • Να οριστούν κώδικες επικοινωνίες που θα εξυπηρετούν το καλό της ομάδας και όχι ατόμων έξω από αυτή
  • Να περιοριστεί το εγώ με τη συμβολή του υπευθύνου της ομάδας ως παρατηρητή
  • Να ενισχυθεί η συνεργασία και η αλληλεγγύη με διάφορα Initiatives
  • Να ενισχυθεί ο βαθμός οικειότητας μεταξύ των ατόμων. Το απόλυτα αυστηρό πλαίσιο τις περισσότερες φορές είναι ‘’blocker’’ στην παραγωγικότητα
  • Να υιοθετηθεί η ελεύθερη ανάπτυξη ιδεών
  • Να τεθούν σε ισχύ τεχνολογίες που διευκολύνουν την εργασία στα πλαίσια σύγχρονων εταιρειών και της νέας γενιάς εργατικού δυναμικού
  • Να υποστηρίζονται οι υπάλληλοι/μέρος αυτών από coaching συνεδρίες για την βελτίωση δεξιοτήτων που θα βοηθήσουν στην επίτευξη εταιρικών στόχων

Στα πλαίσια λοιπόν της εταιρικής κουλτούρας, οι ομάδες πρέπει να σχηματίζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να προάγεται η εμπιστοσύνη μεταξύ των ατόμων και της ηγεσίας, να δίνονται κίνητρα, να υπάρχει αναγνώριση, δικαιοσύνη, καλλιέργεια δεξιοτήτων. Η εσωτερική εικόνα ενός οργανισμού είναι αυτή που θα επηρεάσει και την εξωτερική και θα φέρει τους πελάτες μας πιο κοντά αλλά και ένα εργατικό δυναμικό που θα μείνει μαζί μας για καιρό.

Στη σημερινή εποχή με τις τόσες δυσκολίες, αλλαγές, επιρροές ας φροντίσουν οι οργανισμοί να έχουν πρώτα από όλα σύμμαχους τους δικούς τους ανθρώπους.

christina-maria-tzianou

Χριστίνα Μαρία Τζιάνου

Χριστίνα Μαρία Τζιάνου, με πολυετή εμπειρία στο χώρο της πληροφορικής σε θέσεις πωλήσεων και μάρκετινγκ και όραμα τη δημιουργία ‘’marketing κουλτούρας στο ΙΤ’’.

flowmarketing.tech